HOME>제품소개>테이크아웃컵
MODEL NO : YS230 테이크아웃 종이컵
용량 : 8.0 온스 / 230ml
용도 : 테이크아웃용
CUP SIZE (mm) : 75×96×51
CARTION SIZE (mm) : 430×350×450
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
           20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : YS290 테이크아웃 종이컵
용량 : 10.0 온스 / 290ml
용도 : 테이크아웃용
CUP SIZE (mm) : 84×99×62
CARTION SIZE (mm) : 440×360×550
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
           20 Poly Bag/CTN: 1000개
       
       
MODEL NO : YS380 테이크아웃 종이컵
용량 : 13.0 온스 / 380ml
용도 : 테이크아웃용
CUP SIZE (mm) : 84×117×59
CARTION SIZE (mm) : 440×360×550
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
           20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
유성 경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 464(A동,B동,C동,D동 일부) | 대표 : 김옥순 | TEL : 031-322-7082~5 FAX : 031-322-7086
사업자등록번호 : 142-07-36683 1 통신판매업신고증 : 제 2017-용인처인-0038 호
ALL CONTENTS COPYLIGHT ⓒ 2012 YUSUNG CO. FOR QUESTIONS OR COMMNTS,
E-MAIL TO Webmaster