HOME>제품소개>종이접시
MODEL NO : 100¢ 종이접시
용량 :
용도 : 종이접시
SIZE (mm) : 110×110×15
CARTION SIZE (mm) : 380×380×280
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
           40 Poly Bag/CTN : 2000개
       
MODEL NO : 140¢ 종이접시
용량 :
용도 : 종이접시
SIZE (mm) : 140×140×17
CARTION SIZE (mm) : 380×380×280
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
           20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : 180¢ 종이접시
용량 :
용도 : 종이접시
SIZE (mm) : 180×180×17
CARTION SIZE (mm) : 390×390×310
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
           20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : 200¢ 종이접시
용량 :
용도 : 종이접시
SIZE (mm) : 200×200×17
CARTION SIZE (mm) : 430×430×310
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
           20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
MODEL NO : 230¢ 종이접시
용량 :
용도 : 종이접시
SIZE (mm) : 230×230×17
CARTION SIZE (mm) : 430×430×310
재질 : 무형광 천연펄프 + LDPE 코팅
PACKING : 50 pcs / Poly Bag
           20 Poly Bag/CTN : 1000개
       
유성 경기도 용인시 처인구 남사면 원암로 464(A동,B동,C동,D동 일부) | 대표 : 김옥순 | TEL : 031-322-7082~5 FAX : 031-322-7086
사업자등록번호 : 142-07-36683 1 통신판매업신고증 : 제 2017-용인처인-0038 호
ALL CONTENTS COPYLIGHT ⓒ 2012 YUSUNG CO. FOR QUESTIONS OR COMMNTS,
E-MAIL TO Webmaster